Welkom bij Skin Esthetics. Jouw schoonheidsspecialiste en medische pedicure.

Algemene voorwaarden

 

Ondernemingsgegevens

Skin Esthetics, een handelsnaam van METEE

BTW nummer: BE0749977571

Ondernemingsnummer: 0749977571

Provinciebaan 17

2235 Hulshout (Houtvenne)

info@webshop-huidverbetering-esthetics.be
Tel. +32 (0) 495 72 76 49

 


Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van Skin Esthetics, een eenmanszaak in bijberoep met maatschappelijke zetel te Provinciebaan 17, 2235 Hulshout (Houtvenne), België, BTW BE0749977571 biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Skin Esthetics moet de Klant deze voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Skin Esthetics aanvaard zijn.


Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

 

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Skin Esthetics niet. Skin Esthetics is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Skin Esthetics is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Skin Esthetics. Skin Esthetics kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

 

Artikel 4: Online aankopen

Om een bestelling te kunnen plaatsen op www.webshop-huidverbetering-esthetics.be moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • U hebt uw naam, adres, telefoonnummer, e-maladres, betalingsgegevens en andere vereiste informatie doorgegeven;
 • Indien u betaalt met een betaalkaart dient u rechtmatige eigenaar of gevolmachtigde houder te zijn en dient de betaalkaart geldig te zijn om artikelen te kunnen kopen.

 

Bestellingen op de website: www.webshop-huidverbtering-esthetics.be doorlopen volgend proces:

 • U voegt artikel(en) toe aan uw winkelmandje;
 • U voert uw betalingsgegevens in en kiest leveringsadres of afhalen bij Skin Esthetics;
 • De betaling gebeurd en wordt goedgekeurd;
 • Zodra de betaling is verwerkt ontvangt u via e-mail een bestelbevestiging;
 • Wij verzenden de artikelen;
 • U ontvangt een Track & trace code waarmee u uw bestelling kunt volgen;
 • Uw bestelling wordt geleverd.
 • (Indien u kiest voor ophalen bij Skin Esthetics kunt u via e-mail:

info@webshop-huidverbetering-esthetics.be een afspraak maken om uw artikelen te komen ophalen.

 

U heeft als klant keuze tussen de volgende betaalmethoden:

 • Overboeking vooraf (uw bestelling wordt verzonden zodra het verschuldigde bedrag bij ons binnen is;
 • Indien u als levermethode ophalen te Houtvenne bij Skin Esthetics kiest kunt u bij het ophalen betalen in cash (contanten) of via mobile banking met je smartphone / Payconiq.
 • Bancontact
 • KBC BETAAL KNOP
 • BELFIUS BETAAL KNOP
 • IDEAL (Nederlandse klanten)

 

Van zodra de betaling binnen is verzenden wij uw bestelling. (Met een vooraf overboeking kan dit langer duren). Wij werken samen met Mollie voor onze betalingen.

 

Skin Esthetics is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de klant met betrekking tot bestellingen waarbij de klant betrokken is.

 

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Van zodra uw betaling correct binnen is verzenden wij uw bestelling naar uw gekozen adres of ophaalpunt. Indien u voor ophalen bij Skin Esthetics te Houtvenne heeft gekozen gelieve dan via e-mail: info@webshop-huidverbetering-esthetics.be een afspraak te maken of via WhatsApp.

 

Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in België & Nederland

De levering gebeurt door:

 

België:

 • Thuislevering: € 7,00
 • Vanaf €70,00 gratis verzending
 • Gratis ophalen in Houtvenne bij Skin Esthetics (Provinciebaan 17, 2235 Hulshout (Houtvenne). Afspraak via e-mail: info@webshop.huidverbetering-esthetics.be of Tel. +32 (0) 495 72 76 49 / Whatsapp.

Nederland:

 • DPD Home (Thuislevering): € 10,00
 • Vanaf €70,00 gratis verzending
 • Gratis ophalen in Houtvenne bij Skin Esthetics (Provinciebaan 17, 2235 Hulshout (Houtvenne). Afspraak via e-mail: info@webshop.huidverbetering-esthetics.be of Whatssap.

 

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling.

 

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de klant onmiddellijk worden gemeld aan Skin Esthetics.

 

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door de Skin Esthetics was geboden.

 

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Skin Esthetics.

 

Artikel 7: Herroepingsrecht 

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Skin Esthetics.

 

De klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

 

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Skin Esthetics te Provinciebaan 17, 2235 Hulshout (Houtvenne), info@webshop-huidverbetering-esthetics.be via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht.

 

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken, binnen de 14 dagen dus.

 

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Skin Esthetics heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Provinciebaan 17, 2235 Hulshout (Houtvenne) De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

 

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de consument, de klant dus.

 

De klant wordt verzocht de artikelen terug te sturen in hun oorspronkelijke staat en verpakking, met alle erbij geleverde accessoires en factuur of aankoopbewijs  (Bij verzorgingsproducten mag het product niet geopend zijn, niet gebruikt zijn). Indien het teruggestuurde product op één of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Skin Esthetics het recht om de klant aansprakelijk te stellen en een schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg zijn van gebruik van de goederen door de klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, kenmerken en werking van de goederen vast te stellen. LET OP: Bij verzorgingsproducten mag het product niet geopend zijn. Dit omwille van hygiëne!

 

Alle teruggestuurde artikelen worden aandachtig onderzocht. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het artikel slechts mag inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Teruggestuurde verzorgingsartikelen mogen bekeken worden maar NIET getest worden omwille van hygiëne.  Wanneer een artikel een waardevermindering is ondergaan door het gebruik van de klant zal dit ten laste van de klant in rekening worden gebracht.

Geopende verzorgingsproducten worden niet teruggenomen vanwege hygiene!

Digitale Downloads zoals de Skin Esthetics cadeaubon worden niet teruggenomen, u ontvangt maar 1 unieke code. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het verlies hiervan.

 

Indien de klant de overeenkomst herroept, zal Skin Esthetics, alle tot op dat moment van de klant ontvangen betalingen, exclusief verzendkosten aan de klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Skin Esthetics op de hoogte is gesteld van de beslissing van de klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan Skin Esthetics wachten met de betaling tot zij alle goederen heeft teruggekregen of totdat de klant heeft aangetoond dat de goederen zijn teruggezonden naar Skin Esthetics, Provinciebaan 17, 2235 Hulshout (Houtvenne). Naargelang welk tijdstip eerst valt.

 

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de klant voor een andere wijze van levering dan de door Skin Esthetics geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

 

Skin Esthetics betaalt de klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht tenzij de klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen voor de klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

 

Artikel 8: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

 

Artikel 9: Klantendienst

De klantendienst van Skin Esthetics is bereikbaar  via e-mail op info@webshop-huidverbetering-esthetics.be of per post op het volgende adres: Provinciebaan 17, 2235 Houtvenne (Hulshout). Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

 

Artikel 10: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Skin Esthetics beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.


Onverminderd het voorgaande behoudt Skin Esthetics zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

 

Artikel 11: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, Skin Esthetics, respecteert de algemene verordening Gegevens bescherming en de Belgische Privacywet van 30 juli 2018.

 

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden:

 

 • De uitvoering van de afgesloten overeenkomst;
 • Het verwerken van de bestelling;
 • Versturen van nieuwsbrieven.

 

De rechtsgronden zijn:

 • De uitvoering van de overeenkomst;
 • De toestemming;
 • Het vervullen van de wettelijke en reglementaire verplichtingen en/of het gerechtvaardigd belang de onderneming.

 

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondergetekende aanvraag aan Skin Esthetics, Provinciebaan 17, 2235 Hulshout (Houtvenne), België, info@webshop-huidverbetering-esthetics.be kan u gratis uw persoonsgegevens in digitale en leesbare vorm opvragen en/of aan andere verantwoordelijken over laten dragen. Voor zover onze verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, heeft u het recht om die toestemming in te trekken.

 

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing en hoeft daarvoor geen reden op te geven.

Om uw rechten uit te oefenen, kan u zich zichten tot Skin Esthetics, Provinciebaan 17, 2235 Hulshout (Houtvenne), België, info@webshop-huidverbetering-esthetics.be .

 

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

 

Artikel 12: Gebruik van cookies

Onze website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën. Dit helpt ons om u een betere gebruikservaring te bieden wanneer u onze website bezoekt en laat ons ook toe onze website te optimaliseren. Zonder voorafgaande toestemming plaatsen wij uitsluitend de puur functionele cookies die noodzakelijk zijn om onze website Skin Esthetics correct te laten werken. Voor alle andere cookies vragen wij eerst uw toestemming.

 

Voor ons overzicht van alle cookies die onze website op uw apparaat plaatst, verwijzen we u naar onze Cookie Policy.

 

Bij uw eerste bezoek aan onze website wordt u gevraagd om onze cookies te aanvaarden. U kan nadien uw keuzes op elk ogenblik zelf beheren.

 

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangst wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen of dat u bepaalde applicaties niet zal gebruiken.

 

Artikel 13: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Skin Esthetics om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

 

Artikel 14: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Skin Esthetics. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.


Artikel 15: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

 

Artikel 16: Toepasselijk recht – Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

 

De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).